[اسم]

der Gefangene

قابل شمارش مذکر

1 زندانی

2 اسیر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان