[اسم]

das Gedärm

قابل شمارش خنثی

1 دل و روده (بخصوص روده)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان