[صفت]

geritzt

قابل مقایسه

1 خراشیده‌شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان