[اسم]

der Germane

/ɡɛʁˈmaːnə/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Germanen] [ملکی: Germanen] [مونث: Germanin]

1 ژرمن‌

  • 1. die alten Germanen
    1 . ژرمن‌های قدیمی
  • 2. Sein Freund war ein blonder Germane.
    2 . دوستش یک ژرمن بور بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان