[قید]

gern

/ɡɛʁn/
غیرقابل مقایسه

1 ترجیحاً باعلاقه

مترادف و متضاد bereitwillig freudig mit Vergnügen mit Vorliebe
 • 1.Ich gehe gerne einkaufen.
  1. من باعلاقه به خرید می‌روم [من خریدکردن را دوست دارم].
 • 2.Ich lebe sehr gern allein.
  2. من ترجیحاً (دوست دارم) تنها زندگی می‌کنم.
 • 3.Stehst du gern früh auf?
  3. ترجیحاً (صبح‌ها) زود بیدار می‌شوی [صبح‌ها دوست داری زود از خواب بیدار شوی]؟

2 با کمال میل

 • 1.„Danke schön!“ – „Gern geschehen!“
  1. -«ممنونم!» - «خواهش می‌کنم»
 • 2.Ich helfe Ihnen gern.
  2. من با کمال میل به شما کمک می‌کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان