gern


/ɡɛʁn/

قید
1
gern [قید]
1
با کمال میل

قید
2
gern [قید]
2
ترجیحا از روی علاقه، دوست داشتن

  • 1. من از روی علاقه به خرید می روم. [من خرید کردن را دوست دارم.]
  • 2. آیا دوست دارید صبح زود بیدار شوید؟
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان