[قید]

gern

/ɡɛʁn/
غیرقابل مقایسه

1 با کمال میل

 • 1. „Danke schön!“ – „Gern geschehen!“
  1 . -«ممنونم!» - «خواهش می‌کنم (با علاقه انجام دادم)»
 • 2. Ich helfe Ihnen gern.
  2 . من با کمال میل به شما کمک می‌کنم.
 • 3. Sie spielt gern Klavier.
  3 . او با کمال میل پیانو می‌نوازد.

2 ترجیحا از روی علاقه، دوست داشتن

مترادف و متضاد bereitwillig freudig mit Vergnügen mit Vorliebe
 • 1. Ich gehe gerne einkaufen.
  1 . من از روی علاقه به خرید می روم. [من خرید کردن را دوست دارم.]
 • 2. Ich lebe sehr gern allein.
  2 . من ترجیحا تنها زندگی می‌کنم.
 • 3. Stehst du gern früh auf?
  3 . آیا دوست دارید صبح زود بیدار شوید؟
توضیحاتی درباره این واژه
برای بیان یک آرزو یا امکان یک اقدام می‌توان از قید "gern" به معنای (ترجیحا) استفاده کرد. مثال:
"er wäre am liebsten, sehr gern allein geblieben" (او واقعا می‌خواهد که ترجیحا تنها بماند.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان