[اسم]

die Gerste

قابل شمارش مونث

1 جو

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان