[اسم]

das Gerstenkorn

قابل شمارش خنثی

1 دانه جو

2 گل‌مژه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان