[اسم]

der Glücksbringer

/ɡlˈʏksbrɪŋɜ/
قابل شمارش مذکر

1 افسون خوش‌‌شانسی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان