[قید]

glücklicherweise

/ˌɡlʏklɪçɐˈvaɪ̯zə/
غیرقابل مقایسه

1 خوشبختانه

  • 1.Glücklicherweise wurde sie nur leicht verletzt.
    1. او خوشبختانه فقط آسیبی جزئی دیده‌است.
  • 2.Wir stiegen glücklicherweise in den richtigen Zug.
    2. ما خوشبختانه سوار قطار درستی شدیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان