[قید]

Hals über Kopf

/hals yːbɐ kɔpf/
غیرقابل مقایسه

1 شتاب‌زده بدون تأمل، بی‌درنگ

مترادف و متضاد in Hast überstürzt
  • 1.Hals über Kopf macht er sich auf den Weg nach Mexiko.
    1. او شتاب‌زده به سمت "مکزیک" حرکت کرد.
  • 2.Peter hat sich Hals über Kopf in Maria verliebt.
    2. "پیتر" بی‌درنگ عاشق "ماریا" شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان