[عبارت]

Hals- und Beinbruch!

/ˌhals ʔʊnt ˈbaɪ̯nbʀʊχ/

1 با آرزوی موفقیت! موفق باشید!

  • 1.Hals- und Beinbruch, Lena! Du schaffst es!
    1. با آرزوی موفقیت، "لنا"! تو انجامش می‌دهی!
  • 2.Wir schüttelten ihm die Hand und wünschten Hals- und Beinbruch.
    2. ما برای او دست تکان دادیم و آرزو کردیم که موفق باشد.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
این عبارت هم معنای عبارت "Break a leg" در زبان انگلیسی است. به گفته برخی از زبان‌شناسان از زبان عبری وارد آلمانی و سپس انگلیسی شده‌است و معمولا برای آرزوی موفقیت کردن قبل از نمایش، امتحان و یا فعالیتی سخت به کار می‌رود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان