[اسم]

die Hals­wir­bel­säu­le

/ˈhalsvɪʁbl̩zɔɪ̯lə/
قابل شمارش مونث
[جمع: hals­wir­bel­säu­len] [ملکی: hals­wir­bel­säu­le]

1 ستون مهره‌های (ناحیه) گردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان