[اسم]

das Halstuch

/ˈhalsˌtuːχ/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Halstücher] [ملکی: Halstuch(e)s]

1 دستمال گردن

  • 1.Sie trägt immer ein Halstuch, wenn es windig ist.
    1. او همیشه یک دستمال گردن می‌پوشد وقتی‌که طوفانی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان