[صفت]

haltbar

/ˈhaltbaːɐ̯/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: haltbarer] [حالت عالی: haltbarsten]

1 ماندنی قابل مصرف

  • 1.Die Wurst muss heute gegessen werden. Sie ist nicht mehr lange haltbar.
    1. ما باید سوسیس‌ها را امروز بخوریم. آن‌ها دیگر برای مدت زیادی ماندنی نیستند.
  • 2.Diese Tomaten sind mindestens 2 Wochen haltbar.
    2. این گوجه‌ها حداقل برای 2 هفته قابل مصرف هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان