[صفت]

heiß

/haɪ̯s/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: heißer] [حالت عالی: heißeste-]

1 داغ خیلی گرم

  • 1.Das Öl ist heiß. Pass auf!
    1. روغن داغ است. مواظب باش!
  • 2.Für die Jahreszeit ist es zu heiß.
    2. برای این وقت سال هوا خیلی گرم است.
  • 3.Vorsicht! Die Suppe ist heiß.
    3. احتیاط کن! سوپ داغ است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان