[اسم]

der Hektar

/ˈhɛktaːɐ̯/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Hektare] [ملکی: Hektars]

1 هکتار

  • 1.Der Hektar ist eine Maßeinheit für Flächen.
    1. هکتار یک واحد اندازه‌گیری برای زمین‌ها است.
  • 2.Ein Hektar entspricht einem quadratischen Feld mit der Seitenlänge 100 Meter.
    2. یک هکتار با یک زمین مربعی شکل با بلندی ضلع 100 متر مطابقت دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان