[اسم]

die Hektik

/ˈhɛktɪk/
غیرقابل شمارش مونث
[ملکی: Hektik]

1 شتاب‌زدگی

مترادف و متضاد eile Unrast
  • 1.Hektik im Job bringt die Balance der Lebensbereiche durcheinander.
    1. شتاب‌زدگی در کار، تعادل قسمت‌های زندگی را به بی‌نظمی می‌کشاند.
  • 2.Ihr stiftet mit eurer Hektik nur Unruhe.
    2. شما فقط با شتاب‌زدگی‌‌تان ناآرامی به پا می‌کنید.
  • 3.Nur keine Hektik!
    3. فقط عجله نکنید!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان