[اسم]

die Heißluft

قابل شمارش مونث

1 هوای گرم هوای داغ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان