[فعل]

heulen

فعل گذرا و ناگذر

1 زوزه کشیدن

2 زاری کردن هق‌وهق گریه كردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان