[قید]

heute

/ˈhɔʏ̯tə/
غیرقابل مقایسه

1 امروز

 • 1.Ab heute bleibt unser Büro nachmittags geschlossen.
  1. از امروز دفتر ما بعدازظهرها بسته می‌ماند.
 • 2.Heute ist ein schöner Tag.
  2. امروز روز قشنگی است.
 • 3.Heute kann ich etwas früher nach Hause gehen.
  3. امروز من می‌توانم کمی زودتر به خانه بروم.
 • 4.Heute soll es regnen.
  4. امروز قرار است باران ببارد.

2 امروزه

 • 1.Heute kann man niemandem mehr trauen.
  1. امروزه آدم دیگر نمی‌تواند به کسی اعتماد کند.
 • 2.Heute kann man sich eine Welt ohne Internet nicht mehr vorstellen.
  2. امروزه آدم دیگر نمی‌تواند دنیایی بدون اینترنت را تصور کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان