[اسم]

der Heuschnupfen

/hˈɔøʃnʊpfən/
قابل شمارش مذکر

1 آلرژی به گل و گیاه التهاب مخاط بینی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان