[اسم]

der Knick

قابل شمارش مذکر

1 خمیدگی قوس

2 تا (کاغذ) تاخوردگی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان