[فعل]

knicksen

فعل گذرا
[فعل کمکی: haben ]

1 کرنش کردن (خانم‌ها) زانو خم کردن به نشانه احترام و تعظیم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان