[اسم]

der Kniff

قابل شمارش مذکر

1 شگرد لم، روش

2 تا (کاغذ) تاخوردگی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان