[اسم]

das Knie

/kniː/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Knie] [ملکی: Knies]

1 زانو

  • 1.Ich habe den ganzen Tag auf den Knien am Boden gearbeitet.
    1. من تمام روز بر روی زانوهایم روی زمین کار می‌کردم.
  • 2.Ich habe mich am Knie verletzt. Jetzt kann ich nicht laufen.
    2. من به زانویم آسیب زدم[ زانوی من آسیب دیده]. حالا نمی‌توانم بدوم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان