[فعل]

knistern

فعل گذرا و ناگذر

1 خش خش (صدا) کردن تلک تلک (صدا) کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان