[اسم]

das Knoblauchbrot

/knoːblaʊxbʁoːt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: knoblauchbrote] [ملکی: knoblauchbrot(e)s]

1 نان سیر

  • 1.Knoblauchbrot mit Tomate und käse.
    1. نان سیر به همراه گوجه و پنیر.
  • 2.Sie hat Spaghetti und Knoblauchbrot gemacht.
    2. او اسپاگتی و نان سیر درست کرده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان