[اسم]

die Lähmung

قابل شمارش مونث

1 فلجی زمین‌گیری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان