[صفت]

ländlich

/ˈlɛntlɪç/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: ländlicher] [حالت عالی: ländlichsten]

1 روستایی

  • 1.Er wollte immer in einer ländlichen Gegend leben.
    1. او همیشه می‌خواست در منطقه‌ای روستایی زندگی کند.
  • 2.ländliche Bevölkerung
    2. جمعیت روستایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان