[صفت]

länglich

قابل مقایسه

1 کشیده بلند، بزرگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان