[صفت]

länger

قابل مقایسه

1 بلندتر طولانی‌تر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان