[اسم]

die Offenheit

/ˈɔfn̩haɪ̯t/
غیرقابل شمارش مونث
[ملکی: Offenheit]

1 آمادگی پذیرش

مترادف و متضاد Aufnahmebereitschaft empfänglichkeit
 • 1.Er besitzt Offenheit für Probleme.
  1. او آمادگی (پذیرش) مشکلات را دارد.
 • 2.In modernen Unternehmen ist Offenheit für neue Ideen wichtig.
  2. در شرکت‌های مهم پذیرش ایده‌های جدید مهم است.

2 صراحت صداقت

مترادف و متضاد Aufrichtigkeit Deutlichkeit Lauterkeit Zurückhaltung
 • 1.Danke für Ihre Offenheit!
  1. ممنون از صداقت شما!
 • 2.Offenheit verstärkte ihr gegenseitiges Vertrauen.
  2. صراحت، اعتماد دوطرفه را استحکام می‌بخشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان