[اسم]

das Ofenrohr

قابل شمارش خنثی

1 لوله بخاری لوله اجاق

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان