[اسم]

die OECD

(Organization for Economic Cooperation and Development)
قابل شمارش مونث

1 سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان