[فعل]

reparieren

/ʀepaˈʀiːʀən/
فعل گذرا
[گذشته: reparierte] [گذشته: reparierte] [گذشته کامل: repariert] [فعل کمکی: haben ]

1 تعمیر کردن

  • 1.Das Fahrrad kann man leider nicht mehr reparieren.
    1. این دوچرخه را متأسفانه دیگر نمی‌توان تعمیر کرد.
  • 2.Er hat das Auto repariert.
    2. او ماشین را تعمیر کرده‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان