[اسم]

das Repertoire

/ʁepɛʁˈto̯aːɐ̯/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Repertoires] [ملکی: Repertoires]

1 رپرتوار کارگان

  • 1.Das Repertoire des Chors hat das Publikum tief beeindruckt.
    1. رپرتوار گروه هم‌سرایان، شنوندگان را عمیقاً تحت تاثیر قرار داد.
  • 2.Sie müssen das Repertoire zusammenstellen.
    2. شما باید رپرتوار را تنظیم‌ کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان