[اسم]

der Rosenmonatagszug

/ˈʀoːzn̩moːntaːksˌʦuːk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Rosenmontagszüge] [ملکی: Rosenmontagszug(e)s]

1 جمعیت "روزن مونتاگ" کارناوال "روزن مونتاگ"

  • 1.Im Jahr 2006 gehen beim Kölner Rosenmontagszug 44 Gruppen mit.
    1. در سال 2006، با کارناوال "روزن مونتاگ" 44 گروه همراه شدند.
توضیحاتی در رابطه با Rosenmontagszug
"روزن مونتاگ" به دوشنبه قبل از شروع روزه بزرگ گفته می‌شود. کارناوال "روزن مونتاگ" که در ترجمه تحت اللفظی می‌توان به آن کارناوال "دوشنبه رز سرخ" گفت؛ نقطه عطف کارناوال شهر "کلن" می‌باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان