[صفت]

rosa

/ˈʁoːza/
غیرقابل مقایسه

1 صورتی صورتی‌رنگ

  • 1.Manche Eltern kaufen ihren Töchtern rosa Kleider.
    1. برخی والدین برای دخترهایشان لباس صورتی می‌خرند.
  • 2.Sie hat einen rosa Pullover an.
    2. او یک پلیور صورتی پوشیده‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان