[اسم]

der Rom

قابل شمارش مذکر

1 روم رم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان