[اسم]

der Rollstuhl

/ˈʀɔlˌʃtuːl/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Rollstühle] [ملکی: Rollstuhl(e)s]

1 صندلی چرخ‌دار

  • 1.In Deutschland gibt es 1,56 Millionen Rollstuhlfahrer.
    1. در آلمان 1.56 میلیون راننده صندلی چرخ‌دار وجود دارد.
  • 2.Wahrscheinlich bleiben Sie Ihr Leben lang im Rollstuhl.
    2. احتمالا شما تمام عمر خود را روی صندلی چرخ‌دار می‌مانید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان