[اسم]

das Rollo

/rˈɔloː/
قابل شمارش خنثی

1 پرده رولی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان