[اسم]

der Roman

/ʀoˈmaːn/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Romane] [ملکی: Roman(e)s]

1 رمان داستان بلند

  • 1.Ich lese gern Romane.
    1. من رمان خواندن را دوست دارم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان