[اسم]

die Rose

/ˈʀoːzə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Rosen] [ملکی: Rose]

1 رز (گل)

  • 1.Die Rosen in diesem Park sind wunderbar.
    1. رزهای این پارک فوق‌العاده هستند.
  • 2.Rote Rosen sind ein schönes Geschenk.
    2. رزهای قرمز هدیه زیبایی هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان