[اسم]

das Rol­len­spiel

/ˈʁɔlənˌʃpiːl/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Rollenspiele] [ملکی: Rollenspiel(e)s]

1 بازی نقش‌آفرینی

  • 1.Wir haben oft Rollenspiele gemacht.
    1. ما معمولا بازی نقش‌آفرینی انجام می‌دادیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان