[اسم]

die Schwerelosigkeit

قابل شمارش مونث

1 بی‌وزنی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان