[صفت]

schwerelos

قابل مقایسه

1 بی‌وزن آزاد ازجاذبه زمین

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان