[اسم]

der Schwenk

قابل شمارش مذکر

1 حرکت افقی (فیلم‌برداری) پن

2 انحراف حرکت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان