[اسم]

die Stütze

قابل شمارش مونث

1 تکیه‌گاه

2 پشتیبان کمک، حامی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان