[اسم]

der Stimmbruch

قابل شمارش مذکر

1 تغییر صدا کلفتی صدا [دوران بلوغ]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان