[اسم]

die Stimme

/ˈʃtɪmə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Stimmen] [ملکی: Stimme]

1 صدا (انسان)

مترادف و متضاد Organ Ton
 • 1.Am Telefon klingt deine Stimme ganz anders.
  1. پشت تلفن صدای تو کاملا متفاوت است.
Stimme haben
صدا داشتن [صدا دادن]
 • Fische haben keine Stimme.
  ماهی‌ها صدا ندارند.
jemanden an der Stimme erkennen
کسی را از روی صدا شناختن
 • Ich habe dich sofort an der Stimme erkannt.
  من تو را بلافاصله از صدایت شناختم.
eine angenehme/laute/kräftige/... Stimme
صدای دلنشین/بلند/قوی/...
eine männliche/kindliche/... Stimme haben
صدایی مردانه/بچگانه/... داشتن
seine Stimme verstellen
جلوی صدا کسی را گرفتن
mit schwacher/zitternder/... Stimme sprechen
با صدای ضعیف/لرزان/... صحبت کردن

2 رای

مترادف و متضاد Votum
 • 1.Der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt die Wahl.
  1. کاندیدا با بیشترین رای‌ها انتخابات را پیروز شد.
 • 2.Es gab viele Stimmen für eine Veränderung.
  2. رای‌های متعددی برای یک تغییر وجود داشت.
gültige Stimmen
رای‌های معتبر
jemandem seine Stimme geben
به کسی رای خود را دادن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان